Korekta walutowa, paliwowa i SECA


Korekta walutowa/paliwowa jest aktualizowana co miesiąc i opiera się na wartościach z poprzedniego miesiąca.

Dodatek SECA wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie korygowany co miesiąc. Dodatek ten będzie naliczany za wszystkie ładunki, w których uwzględniony jest transport promem. Koszt FTL (Full Trailer Load) jest naliczany za jednostkę, a LTL (Less than Trailer Load) za 100 kg (waga przeliczeniowa ładunku).